Fusion for Energy -yhteisyritys

Fusion for Energy -yhteisyritys perustettiin huhtikuussa 2007. Se vastaa Euroopan osuudesta kansainvälisessä ITER-fuusioenergiahankkeessa. Sen tärkeimpiä tehtäviä on tehdä Euroopan teollisuuden ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä, jonka avulla kehitetään ja valmistetaan huipputeknologisia komponentteja ITER-hankkeeseen (ITER = kansainvälinen lämpöydinkoereaktori). Yhteisyritykseen on koottu alan asiantuntemusta laajalti, ja sen avulla Euroopalla on mahdollisuus nousta yhdeksi johtavista demonstraatiofuusioreaktorien valmistajista maailmassa.

Yhteisyrityksen jäseninä on EU:n 27 jäsenvaltiota, Euratom, jota edustaa Euroopan komissio, ja Sveitsi.


Tavoitteet:

  • koordinoida Euroopan toimia ITER-hankkeessa, jonka yhteydessä rakennetaan demonstraatioreaktori Cadaracheen Ranskaan
  • johtaa EU:n fuusioenergiayhteistyötä Japanin kanssa (nk. laajemman lähestymistavan sopimus)
  • valmistella seuraavan sukupolven demonstraatiofuusioreaktorien (DEMO) rakentamista.

Organisaation rakenne:

  • Fusion for Energy -yhteisyrityksen jäsenillä on kullakin oma edustajansa hallintoneuvostossa
  • organisaation päivittäisestä johtamisesta vastaa pääjohtaja (toimitusjohtajana)
  • hallintoneuvostoa avustaa hallitus (mm. hankintasopimusten tekemisessä)
  • teknisissä ja tieteellisissä kysymyksissä hallintoneuvoston ja pääjohtajan neuvonantajana toimii tekninen paneeli.

Fusion for Energy -yhteisyrityksen perustamispäätös (neuvoston päätös 2007/198)

Pääjohtaja/vt. pääjohtaja: Frank Briscoe

 Ks. myös

  • EU:n virallinen hakemisto "Whoiswho" English (en)  

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.