You are here:

Fusion for Energy

Ühisettevõte Fusion for Energy (F4E) asutati 2007. aasta aprillis 35 aastaks. Ettevõte suunab Euroopa panust seoses ITERi, s.o rahvusvahelise tuumasünteesienergeetika projektiga. Üks tema peamiseid ülesandeid on teha koostööd Euroopa tööstus- ja teadusorganisatsioonidega, et töötada välja ja tarnida ITERi projekti tarbeks erinevaid kõrgtehnoloogilisi komponente. Tuginedes ühisettevõtte F4E kasutuses olevatele kollektiivsetele teadmistele võib Euroopa saada maailmas juhtivaks tuumasünteesi näidisreaktorite tootjaks.

liikmeteks on 27 ELi liikmesriiki, Euratom (mida esindab Euroopa Komisjon) ja Šveits.


Ühisettevõtte eesmärgid:

  • anda Euroopa panus Valige lingiga seotud tõlked English (en) ITERi tuumasünteesi seadme ehitamisesse Cadaraches Prantsusmaal,
  • juhtida ELi tuumasünteesi alast koostööd Jaapaniga (Laiemat lähenemisviisi käsitlev leping Valige lingiga seotud tõlked English (en) )
  • valmistada ette tuumasünteesi näidisreaktorite järgmise põlvkonna (DEMO Valige lingiga seotud tõlked English (en) ) ehitamine

Ühisettevõtte struktuur:

  • iga ühisettevõtte liige on esindatud juhatuses
  • igapäevase töö eest vastutab direktor (tegevjuht)
  • juhatust abistab (näiteks lepingute sõlmimise heakskiitmisel) täitevkomitee
  • tehnilistes ja teadusalastes küsimustes nõustab juhatust ja direktorit asjaomane nõuandev kogu

otsus 2007/198, millega luuakse ühisettevõte Fusion for Energy

Direktor/direktori kohusetäitja Frank Briscoe

Fusion for Energy

Kontaktandmed

Aadress

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Faks
+34 93 320 18 51
Viidad