Navigatsioonitee

Fusion for Energy

Ühisettevõte Fusion for Energy (F4E) asutati 2007. aasta aprillis 35 aastaks. Ettevõte suunab Euroopa panust seoses ITERi, s.o rahvusvahelise tuumasünteesienergeetika projektiga. Üks tema peamiseid ülesandeid on teha koostööd Euroopa tööstus- ja teadusorganisatsioonidega, et töötada välja ja tarnida ITERi projekti tarbeks erinevaid kõrgtehnoloogilisi komponente. Tuginedes ühisettevõtte F4E kasutuses olevatele kollektiivsetele teadmistele võib Euroopa saada maailmas juhtivaks tuumasünteesi näidisreaktorite tootjaks.

liikmeteks on 27 ELi liikmesriiki, Euratom (mida esindab Euroopa Komisjon) ja Šveits.


Ühisettevõtte eesmärgid:

Ühisettevõtte struktuur:

  • iga ühisettevõtte liige on esindatud juhatuses
  • igapäevase töö eest vastutab direktor (tegevjuht)
  • juhatust abistab (näiteks lepingute sõlmimise heakskiitmisel) täitevkomitee
  • tehnilistes ja teadusalastes küsimustes nõustab juhatust ja direktorit asjaomane nõuandev kogu

otsus 2007/198, millega luuakse ühisettevõte Fusion for Energy

Direktor/direktori kohusetäitja Frank Briscoe

 Vaata ka …

  • ELi „Who is who” kontaktkataloog English (en)  

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?