Energie z jaderné syntézy

Společný podnik F4E (Fusion for Energy) byl založen v dubnu 2007 na dobu 35 let. Stará se o evropský vklad do mezinárodního projektu ITER zabývajícím se energetickým využitím jaderné syntézy. Spolupracuje s příslušným odvětvím v Evropě a s výzkumnými organizacemi s cílem vyvinout a poté vyrábět celou řadu technologicky náročných komponentů pro projekt ITER. Díky kolektivnímu využití odborných znalostí v rámci podniku F4E může Evropa zaujmout vedoucí pozici ve světě, pokud jde o výstavbu demonstračních reaktorů pro jadernou syntézu.

Účastní se 27 států EU, Euratom (zastoupený Evropskou komisí) a Švýcarsko.


Cíle:

  • zajistit evropský příspěvek k výstavbě reaktoru pro jadernou syntézu ITER ve francouzském výzkumném středisku Cadarache
  • realizovat spolupráci EU s Japonskem v oblasti jaderné syntézy (tzv. dohoda o širším přístupu)
  • vést přípravné práce, pokud jde o příští generaci demonstračních reaktorů pro jadernou syntézu (DEMO)

Struktura:

  • každý člen F4E je zastoupen ve správní radě
  • za každodenní řízení odpovídá ředitel
  • správní radě je nápomocen výkonný výbor (např. při schvalování zadávání zakázek)
  • v odborných a vědeckých otázkách je správní radě a řediteli nápomocna odborná poradní komise

Založení spolecného podniku Fusion for Energy

Ředitel / výkonný ředitel: Frank Briscoe

 Viz také

  • Adresář EU „Kdo je kdo“ English (en)  

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?