You are here:

Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Съвместното предприятие „Fusion for Energy“ (F4E) е създадено през април 2007 г. за период от 35 години. То се занимава предимно с управление на участието на Европа в ITER, международния проект за термоядрена енергия. Една от основните му задачи е да работи заедно с европейски промишлени и научноизследователски организации с цел разработване и осигуряване на широк набор от високотехнологични компоненти за проекта ITER. Използвайки колективния експертен опит на F4E, Европа може да се превърне в световен лидер в производството на демонстрационни термоядрени реактори.

В предприятието участват 27-те страни от ЕС, Евратом (представен от Европейската комисия) и Швейцария.


Цели:

  • осигуряване на участието на Европа Избор на превод за предходната връзка English (en) в изграждането на съоръжението за термоядрен синтез ITER в Кадараш, Франция
  • ръководство на сътрудничеството на ЕС с Япония в областта на термоядрения синтез (Споразумение за широкообхватен подход Избор на превод за предходната връзка English (en) )
  • подготовка за изграждането на следващо поколение демонстрационни термоядрени реактори (DEMO Избор на превод за предходната връзка English (en) )

Структура:

  • управителен съвет – съставен е от представители на всички членове на предприятието „Fusion for Energy“
  • директор (главен изпълнителен директор) – отговаря за ежедневното управление
  • изпълнителен комитет – подпомага управителния съвет (например при одобряване на възлагането на поръчки)
  • техническа консултативна група – съветва директора и управителния съвет по технически и научни въпроси

Решение 2007/198 за създаване на съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Директор/ и.д. директор: Frank Briscoe

Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Координати за връзка

Адрес

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Тел
+34 93 320 18 00
Факс
+34 93 320 18 51
Връзки