Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Съвместното предприятие „Fusion for Energy“ (F4E) е създадено през април 2007 г. за период от 35 години. То се занимава предимно с управление на участието на Европа в ITER, международния проект за термоядрена енергия. Една от основните му задачи е да работи заедно с европейски промишлени и научноизследователски организации с цел разработване и осигуряване на широк набор от високотехнологични компоненти за проекта ITER. Използвайки колективния експертен опит на F4E, Европа може да се превърне в световен лидер в производството на демонстрационни термоядрени реактори.

В предприятието участват 27-те страни от ЕС, Евратом (представен от Европейската комисия) и Швейцария.


Цели:

  • осигуряване на участието на Европа в изграждането на съоръжението за термоядрен синтез ITER в Кадараш, Франция
  • ръководство на сътрудничеството на ЕС с Япония в областта на термоядрения синтез (Споразумение за широкообхватен подход)
  • подготовка за изграждането на следващо поколение демонстрационни термоядрени реактори (DEMO)

Структура:

  • управителен съвет – съставен е от представители на всички членове на предприятието „Fusion for Energy“
  • директор (главен изпълнителен директор) – отговаря за ежедневното управление
  • изпълнителен комитет – подпомага управителния съвет (например при одобряване на възлагането на поръчки)
  • техническа консултативна група – съветва директора и управителния съвет по технически и научни въпроси

Решение 2007/198 за създаване на съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Директор/ и.д. директор: Frank Briscoe

 Вижте също

  • Указател на ЕС „Who is who“ English (en)  

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?