You are here:

Europeiska institutet för innovation och teknik

EIT stöder teknisk innovation inom forskning, utbildning och näringsliv i hela EU. Målet är att främja hållbar ekonomisk tillväxt och stimulera konkurrenskraften.

Vad gör EIT?

 1. Kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper)
  • Partnerskap som ska knyta tätare band mellan högskolan, forskare och företag
  • Arbetar med prioriterade teman som har stor betydelse för vårt samhälle
  • Samlar experter på olika områden i så kallade samlokaliserade centrum, som finns på 17 platser runtom i Europa
  • Genomför specifika projekt, utbildningsprogram, finansieringsprogram m.m.

  Just nu finns tre KI-grupper: klimatförändring och klimatanpassning (Climate-KIC), hållbar energi (KIC InnoEnergy) och informations- och kommunikationsteknik (EIT ICT Labs).

 2. Företagande

  EIT vill skapa förutsättningar för en rik företagskultur genom att

  • bidra till en ny syn på företagande och risker
  • stödja företagande med hjälp av rundabordskonferenser, priser och andra initiativ.

Utbildning

Tillsammans med de tre KI-grupperna och deras partner har institutet tagit fram både master- och doktorandutbildningar. Tanken är att skapa ett särskilt EIT-varumärke inom den högre utbildningen – EIT-märkta kurser ska vara en garant för innovativa resultat av hög kvalitet.
 

Europeiska institutet för innovation och teknik

Kontaktuppgifter till

Adress

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tfn
+36 14 819 300
Länkar