Europeiska institutet för innovation och teknik

Vad gör EIT?

 1. Kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper)
  • Partnerskap som ska knyta tätare band mellan högskolan, forskare och företag
  • Arbetar med prioriterade teman som har stor betydelse för vårt samhälle
  • Samlar experter på olika områden i så kallade samlokaliserade centrum, som finns på 17 platser runtom i Europa
  • Genomför specifika projekt, utbildningsprogram, finansieringsprogram m.m.

  Just nu finns tre KI-grupper: klimatförändring och klimatanpassning (Climate-KIC), hållbar energi (KIC InnoEnergy) och informations- och kommunikationsteknik (EIT ICT Labs).

 2. Företagande

  EIT vill skapa förutsättningar för en rik företagskultur genom att

  • bidra till en ny syn på företagande och risker
  • stödja företagande med hjälp av rundabordskonferenser, priser och andra initiativ.

Utbildning

Tillsammans med de tre KI-grupperna och deras partner har institutet tagit fram både master- och doktorandutbildningar. Tanken är att skapa ett särskilt EIT-varumärke inom den högre utbildningen – EIT-märkta kurser ska vara en garant för innovativa resultat av hög kvalitet.

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?