You are here:

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Pregled

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo s spodbujanjem sodelovanja med podjetji ter izobraževalnimi in raziskovalnimi organi ustvarja ustrezno okolje za inovacije in podjetništvo v Evropi.

Naloge

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo povečuje sposobnost evropskih podjetij, da inovirajo, so konkurenčni tekmecem v drugih državah in posledično ustvarjajo delovna mesta in blaginjo.

Na področju inovacij povezuje 3 ključne akterje – podjetja ter izobraževalne in raziskovalne ustanove –, ki tvorijo dinamična partnerstva v več državah, t. i. skupnosti znanja in inovacij Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) (SZI). Te skupnosti:

  • razvijajo inovativne proizvode in storitve
  • ustanavljajo nova podjetja
  • usposabljajo novo generacijo podjetnikov

S tesnim sodelovanjem v partnerstvih lahko vodilna podjetja, univerze in raziskovalna središča oblikujejo učinkovitejše in inovativnejše rešitve za Evropo.

Struktura

Glavni upravni organ inštituta je upravni odbor Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) , ki ga sestavlja 15 uglednih strokovnjakov Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) s področja izobraževanja, raziskav in poslovnega sveta, ter opazovalec iz Evropske komisije.

Odbor zagotavlja strateško vodstvo in skupno usmeritev za operativne dejavnosti, ki jih pod vodstvom direktorja EIT izvajajo na sedežu EIT Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) .

Odbor je pri odločanju neodvisen in odgovoren za izbor, oceno ter podporo skupnostim znanja in inovacij.

Delovanje

Delovanje inštituta med letoma 2014 in 2020 je opredeljeno v strateškem inovacijskem programupdf (SIP) in uredbi. Ključni elementi obsegajo:

Inštitut ima pomembno vlogo tudi v sedanjem programu EU za financiranje raziskav, Obzorje 2020, ki se zlasti osredotoča na družbene izzive.

Koristi

Inštitut sodeluje s številnimi deležniki na področju inovacij, zlasti:

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Kontakt

Naslov

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Povezave