Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Dejavnosti Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo

 1. Skupnosti znanja in inovacij:
  • povezujejo visokošolske ustanove, raziskave in podjetja,
  • obravnavajo najpomembnejše družbene teme,
  • združujejo strokovnjake z različnih področij v 17 skupnih središčih po vsej Evropi,
  • izvajajo posebne projekte, izobraževalne programe, sisteme financiranja itd.

  Letos delujejo tri skupnosti znanja in inovacij: podnebne spremembe in blažitev njihovih posledic (skupnost „Climate“), trajnostna energija (skupnost „InnoEnergy“) ter informacijska in komunikacijska družba (skupnost „EIT ICT Labs“).

 2. Podjetništvo

  Inštitut se zavzema za vzpostavitev dobrih pogojev za razvoj podjetništva in želi:

  • spremeniti način razmišljanja o podjetništvu in podjetniškem tveganju ter
  • zagotoviti podporo podjetništvu v okviru različnih dejavnosti, denimo okrogle mize podjetnikov in evropske podjetniške nagrade.

Izobraževanje

V sodelovanju s skupnostmi znanja in inovacij ter njihovimi partnerji pripravlja inštitut tudi magistrske in doktorske študijske programe. V evropskem visokošolskem prostoru želi ustvariti svojo znamko odličnosti, po kateri bodo študijski programi zagotavljali vrhunske rezultate na področju inovacij.
 

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?