Európsky inovačný a technologický inštitút

Činnosti EIT

 1. Znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS):
  • sú integrované štruktúry, ktoré prepájajú sektory vzdelávania, výskumu a podnikania;
  • sa zameriavajú na prioritné témy, ktoré sa úzko týkajú spoločnosti;
  • spájajú ľudí s rôznou špecializáciou, ktorí spolupracujú v tímoch na 17 miestach (tzv. strediská spoločného umiestnenia) po celej Európe;
  • implementujú špecifické projekty, vzdelávacie programy, schémy podpory atď.

  Súčasnými ZIS (k roku 2011) sú: Zmena klímy a zmiernenie jej dosahu (ZIS – Climate), Udržateľná energia (ZIS – InnoEnergy)a Informačné a komunikačné technológie (EIT IKT Labs).

 2. Podnikanie

  EIT sa usiluje vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia podporou:

  • zmeny v myslení, pokiaľ ide o vnímanie podnikania a podstupovanie rizika;
  • podnikania prostredníctvom aktivít ako okrúhly stôl podnikateľov či cena EIT.

Vzdelávanie

EIT vytvára magisterské a doktorandské programy v spolupráci s tromi ZIS a ich partnermi. Konečným cieľom je vytvoriť EIT značku excelentnosti v európskych inštitúciách vyššieho vzdelávania, ktorá by vyzdvihovala špičkovosť kurzov EIT pri dosahovaní najmodernejších vysokokvalitných a inovatívnych výsledkov.
 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?