You are here:

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

Prezentare

EIT ajută întreprinderile, instituțiile de învățământ și organismele de cercetare să conlucreze pentru a crea un mediu favorabil inovării și spiritului antreprenorial în Europa.

Ce face

EIT consolidează capacitatea Europei de a inova, de a intra în competiție cu parteneri străini și de a crea locuri de muncă și bunăstare.

Reunește cei trei actori-cheie în domeniul inovării - întreprinderile, educația și cercetarea - pentru a forma parteneriate multinaționale dinamice, cunoscute sub denumirea de comunități ale cunoașterii și inovării Traducerile linkului anterior   English (en) . Acestea:

  • dezvoltă produse și servicii inovatoare
  • lansează întreprinderi noi
  • formează o nouă generație de antreprenori.

Conlucrând îndeaproape în cadrul acestor parteneriate, întreprinderile, universitățile și centrele de cercetare propun soluții mai eficiente și mai inovatoare pentru Europa.

Structură

Principalul organism de conducere al Institutului este Consiliul de administrație Traducerile linkului anterior   English (en) , care reunește 15 experți de renume Traducerile linkului anterior   English (en) din sectoarele educației, cercetării și întreprinderilor, precum și un observator din partea Comisiei Europene.

Consiliul de administrație oferă orientări strategice și generale pentru activitățile operaționale derulate de sediul centrul al EIT Traducerile linkului anterior   English (en) , aflat sub conducerea directorului.

Independent în luarea deciziilor, Consiliul răspunde de selectarea, evaluarea și sprijinirea comunităților cunoașterii și inovării.

Cum funcționează

Operațiunile pe care le desfășoară Institutul în perioada 2014-2020 sunt definite în Agenda strategică de inovarepdf și în regulamentul aferent. Printre elementele-cheie se numără:

EIT joacă un rol important în programul actual de finanțare a cercetării - Orizont 2020 - care abordează, în special, provocările sociale.

Beneficiari

EIT colaborează cu mai multe părți interesate din domeniul inovării, în special cu:

Institutul European de Inovare şi Tehnologie

Contact

Adresă

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Linkuri