Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Działania EIT

 1. Wspólnoty wiedzy i innowacji (WWI):
  • to zintegrowane struktury łączące uczelnie wyższe i instytuty badawcze z sektorem biznesu
  • skoncentrowane są na najważniejszych tematach mających duże znaczenie dla społeczeństwa
  • umożliwiają współpracę osób o różnych specjalizacjach w grupach prowadzących działalność w 17 ośrodkach w całej Europie
  • realizują konkretne projekty, programy edukacyjne, systemy finansowania itp.

  Tematami aktualnych WWI (2011 r.) są: zmiany klimatu i łagodzenie ich skutków (Climate-KIC), zrównoważona energia (KIC InnoEnergy) oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (EIT ICT Labs).

 2. Przedsiębiorczość

  EIT ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju kultury przedsiębiorczości poprzez:

  • wspieranie zmian kulturowych związanych ze sposobem postrzegania przedsiębiorczości oraz podejmowania ryzyka
  • wspieranie przedsiębiorczości poprzez działania takie jak okrągły stół przedsiębiorców EIT oraz nagrody EIT.

Edukacja

EIT opracowuje programy magisterskie i doktoranckie we współpracy z trzema WWI i ich partnerami. Celem jest stworzenie marki doskonałości EIT w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego, tak aby podkreślić, że studia w EIT należą do najbardziej zaawansowanych i przynoszą innowacyjne wyniki wysokiej jakości.
 

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?