You are here:

Europees Instituut voor innovatie en technologie.

Het EIT ondersteunt technologische innovatie overal in de EU: bij onderzoekers, in het onderwijs en bij bedrijven. Zo wil het duurzame economische groei bevorderen en het Europese concurrentievermogen stimuleren.

EIT-activiteiten

 1. Kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s):
  • zijn samenwerkingsverbanden van hoger onderwijs, onderzoekers en bedrijven
  • besteden aandacht aan prioritaire vraagstukken van groot maatschappelijk belang
  • laten mensen met verschillende specialisaties op 17 plaatsen ("co-location centres") in Europa als team samenwerken
  • organiseren specifieke projecten, onderwijsprogramma's, financieringsregelingen enz.

  De lopende KIG's (2011) zijn: Klimaatverandering, mitigatie en adaptatie (Klimaat-KIG), Duurzame energie (KIG InnoEnergy) en Informatie- & communicatietechnologie (EIT ICT Labs).

 2. Ondernemerschap

  Het EIT wil een optimaal klimaat scheppen voor een bloeiende ondernemerscultuur door:

  • het imago van het ondernemerschap en risico-investeringen te verbeteren
  • het ondernemerschap te promoten via initiatieven zoals de EIT-rondetafel voor ondernemers en de EIT-prijs.

Onderwijs

Het EIT ontwikkelt Masters- en PhD-programma's met de drie KIG's en hun partners. Zo wil het instellingen voor hoger onderwijs overal in Europa een EIT-keurmerk geven voor baanbrekende, degelijke en innovatieve opleidingen.
 

Europees instituut voor innovatie en technologie

Contact

Adres

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Links