You are here:

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Overzicht

Het EIT helpt bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoekscentra om samen een gunstig klimaat voor innovatie en ondernemerschap in Europa te scheppen.

Taken

Het EIT vergroot het vermogen van Europa om te innoveren, met het buitenland te concurreren en werkgelegenheid en welvaart te scheppen.

Het brengt de drie hoofdrolspelers – bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek – bij elkaar zodat zij dynamische partnerschappen tussen meerdere landen, kennis- en innovatiegemeenschappen Bekijk deze link in een andere taal   English (en) (KIG's) genoemd, gaan vormen, die:

  • innovatieve producten en diensten ontwikkelen
  • nieuwe bedrijven oprichten
  • een nieuwe generatie van ondernemers opleiden

Binnen deze partnerschappen kunnen toonaangevende bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra samen tot efficiëntere en innovatievere oplossingen voor Europa komen.

Structuur

Het belangrijkste bestuursorgaan van het instituut is de raad van bestuur Bekijk deze link in een andere taal   English (en) . Die bestaat uit 15 vooraanstaande experts Bekijk deze link in een andere taal   English (en) uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven, plus een waarnemer van de Europese Commissie.

De raad van bestuur bepaalt de strategie en de hoofdlijnen van de activiteiten van het EIT-hoofdkwartier Bekijk deze link in een andere taal   English (en) onder leiding van de directeur van het EIT.

In alle onafhankelijkheid selecteert, evalueert en ondersteunt de raad van bestuur de kennis- en innovatiegemeenschappen.

Werkwijze

De activiteiten van het EIT voor de periode 2014-2020 zijn vastgelegd in een strategische innovatieagendapdf (SIA) en een verordening. De belangrijkste elementen zijn:

Het EIT speelt ook een volwaardige rol in het huidige EU-financieringsprogramma voor onderzoek Horizon 2020, waarbij het zich met name op de grote maatschappelijke uitdagingen richt.

Wie is erbij gebaat

HET EIT werkt samen met diverse belanghebbenden, zoals:

Europees instituut voor innovatie en technologie

Contact

Adres

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Links