Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

EIT pasākumi

 1. Zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK):
  • ir integrētas struktūras, kurās augstskolas sadarbojas ar pētniekiem un uzņēmējiem;
  • pievēršas prioritāriem jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi sabiedrībai;
  • pulcē dažādu nozaru speciālistus, lai viņi strādātu komandās 17 dažādās vietās visā Eiropā (tā sauktajos sadarbības centros);
  • īsteno speciālus projektus, izglītības programmas, finansēšanas shēmas utt.

  Pašreizējās ZIK ir šādas: Klimata pārmaiņu seku mīkstināšana (klimata ZIK), Ilgtspējīga enerģētika (“InnoEnergy” ZIK) un Informācijas un saziņas tehnoloģija (“EIT ICT Labs”).

 2. Uzņēmējdarbība

  Vēl viens institūta mērķis ir radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgus apstākļus. Lai to panāktu, institūts:

  • cenšas panākt, lai mainītos veids, kā sabiedrība kopumā uztver uzņēmējdarbību un riska uzņemšanos;
  • atbalsta uzņēmējdarbību ar dažādu pasākumu palīdzību, piemēram, diskusiju forumu “EIT Roundtable of Entrepreneurs” un konkursu “EIT Award”.

Izglītība

Kopā ar trim zināšanu un inovācijas kopienām un to partneriem institūts izstrādā maģistra un doktora programmas. Mērķis ir Eiropas augstākās izglītības iestādēs ieviest īpašu EIT kvalitātes zīmi, ar ko izcelt novatoriskus un kvalitatīvus EIT kursus.
 

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?