You are here:

Europos inovacijos ir technologijos institutas

EIT remia mokslinių tyrimų, švietimo ir verslo technologinių naujovių diegimą Europos Sąjungoje. Jo tikslas yra skatinti tvarų ekonomikos augimą ir didinti Europos konkurencingumą.

EIT veikla

 1. Žinių ir inovacijos bendrijos (ŽIB):
  • yra integruotos struktūros, siejančios aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo sektorius;
  • daugiausia dėmesio skiria prioritetinėms temoms, kurios labai svarbios visuomenei;
  • sutelkia darbui grupėse įvairių specializacijų žmones, dirbama 17 centrų (koordinavimo centrai) visoje Europoje;
  • įgyvendina konkrečius projektus, švietimo programas, finansavimo mechanizmus ir t. t.

  Dabartinės (2011 m.) ŽIB: klimato kaitos ir jos mažinimo („Climate-KIC“), tvarios energetikos („KIC InnoEnergy“) ir informacinių ir ryšių technologijų („EIT ICT Labs“).

 2. Verslumas

  EIT siekia sukurti tinkamas sąlygas verslumo kultūrai klestėti:

  • skatindamas pakeisti patį verslumo ir verslo rizikos suvokimą;
  • remdamas verslumą įvairia veikla, pavyzdžiui, rengdamas EIT verslininkų apskritojo stalo diskusijas ir skirdamas EIT apdovanojimus.

Švietimas

EIT kartu su visomis trimis ŽIB ir jų partneriais rengia magistrantūros ir doktorantūros studijų programas. Siekiama Europos aukštojo mokslo įstaigose sukurti EIT kompetencijos lygmenį, kuris išskirtų EIT mokomuosius kursus kaip pažangiausius ir užtikrinančius kokybiškus, novatoriškus rezultatus.
 

Europos inovacijos ir technologijos institutas

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Nuorodos