You are here:

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Apžvalga

Vaidmuo: skatinti inovacijas ES šalyse

Direktorius: Martinas Kernas

Įsteigta: 2008 m.

Darbuotojų skaičius: 49

Vieta: Budapeštas (Vengrija)

Interneto svetainė: EIT Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en)

EIT padeda įmonėms, švietimo ir mokslinių tyrimų įstaigoms bendradarbiauti ir kurti naujovėms ir verslumui palankią aplinką Europoje.

Veikla

EIT didina Europos pajėgumus diegti inovacijas, konkuruoti su užsieniu ir kurti darbo vietas bei gerovę.

Jis suburia tris svarbiausius inovacijų srities dalyvius – verslo, švietimo ir mokslinių tyrimų sektorius, –kad būtų kuriamos dinamiškos, daugiašalės partnerystės – vadinamosios žinių ir inovacijos bendrijos Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en) (ŽIB), kurios:

  • kuria novatoriškus produktus ir paslaugas,
  • steigia naujas įmones,
  • rengia naują verslininkų kartą.

Užmezgusios tokius partnerystės ryšius ir glaudžiai bendradarbiaudamos geriausios įmonės, universitetai ir mokslinių tyrimų centrai sukuria Europai veiksmingesnių ir novatoriškesnių sprendimų.

Struktūra

Pagrindinis instituto valdantysis organas yra valdyba Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en) , sudaryta iš 15 žymių ekspertų Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en) , atstovaujančių švietimo, mokslinių tyrimų ir verslo sektoriams, taip pat Europos Komisijos stebėtojas.

Valdyba užtikrina strateginį vadovavimą ir nustato bendrą EIT būstinės Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en) , kuriai vadovauja EIT direktorius, vykdomos veiklos kryptį.

Valdyba sprendimus priima savarankiškai ir yra atsakinga už ŽIB atranką, vertinimą ir rėmimą.

Veiklos būdai

EIT veikla 2014–2020 m. apibrėžta Strateginėje inovacijų darbotvarkėjepdf (SID) ir reglamente. Pagrindiniai elementai:

EIT taip pat atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant dabartinę ES mokslinių tyrimų finansavimo programą Horizontas 2020, visų pirma nagrinėdamas socialinius klausimus.

Nauda

EIT bendradarbiauja su įvairiomis inovacijų srities suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma:

Europos inovacijos ir technologijos institutas

Kontaktai

Adresas

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Nuorodos