You are here:

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Pregled

EIT pomaže poduzećima te obrazovnim i istraživačkim tijelima da zajedno rade na stvaranju poticajnog okruženja za inovacije i poduzetništvo u Europi.

Što EIT radi?

EIT povećava europsku sposobnost za stvaranje inovacija i natjecanje sa stranom konkurencijom, a time i stvaranje radnih mjesta i bogatstva.

Povezuje tri ključna čimbenika u području inovacija – poslovanje, obrazovanje i istraživanje – u cilju stvaranja dinamičnih međunarodnih partnerstava poznatih kao zajednice znanja i inovacija Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) (ZZI-ji) čija je svrha:

  • razvijanje inovativnih proizvoda i usluga,
  • osnivanje novih poduzeća te
  • osposobljavanje nove generacije poduzetnika.

Uskom suradnjom u okviru tih partnerstava vodeća poduzeća, sveučilišta i istraživački centri stvaraju učinkovitija i inovativnija rješenja za Europu.

Struktura

Glavno je upravljačko tijelo Instituta Upravni odbor Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) , u kojem je 15 istaknutih stručnjaka Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) iz sektora obrazovanja, istraživanja i poslovanja, kao i promatrač iz Europske komisije.

Zadaće su odbora strateško vodstvo i davanje općeg smjera operativnih aktivnosti koje provodi Središnji ured EIT-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) , na čijem je čelu direktor EIT-a.

Neovisan u donošenju odluka, Odbor je nadležan za odabir i ocjenjivanje ZZI-ja te za njihovo podupiranje.

Kako funkcionira EIT?

Aktivnosti EIT-a od 2014. do 2020. definirane su u Strateškom inovacijskom programupdf (SIA) i Uredbi. Ključni elementi uključuju:

EIT ima i važnu ulogu u aktualnom programu EU-a za financiranje istraživanjaObzor 2020. – s posebnim naglaskom na društvene izazove.

Tko ima koristi od EIT-a?

EIT surađuje s brojnim dionicima u području inovacija, konkretno s:

Europski institut za inovacije i tehnologiju

Kontaktni podaci

Adresa

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
PovezniceLinkovi