An Institiúid Eorpach um Nuáil is Teicneolaíocht

Gníomhaíochtaí an INT

 1. Pobail Eolais is Nuála (PENanna):
  • sin struchtúir chomhtháthaithe ina n-idirnasctar earnálacha an ardoideachais, an taighde agus an ghnó
  • díriú ar ábhair thosaíocha lena ngabhann mór-impleachaí don tsochaí
  • daoine a bhfuil saineolais éagsúla acu a thabhairt le chéile mar mheithle ag 17 ionad ("lárionaid chomhshuí") ar fud na hEorpa
  • sain-tionscadail, cláir oideachais, scéimeanna maoinithe, srl. a chur chun feidhme

  Seo na PENanna faoi láthair (2011): Athrú aeráide agus maolú air (PEN-Aeráide), Fuinneamh inbhuanaithe (Pen InnoEnergy) agus Teicneolaíocht na faisnéise & na cumarsáide (Saotharlanna TFC an INT).

 2. Fiontraíocht

  Tá faoi INT na coinníollacha cearta do chultúr rathúil fiontraíochta a chruthú trí:

  • cumscú cultúrtha sa tslí a fhéachtar ar fhiontraíocht is ar dhul sa phriacal a chothú
  • tacú le fiontraíocht trí ghníomhaíochtaí amhail Bord Cruinn na bhFiontraithe ag INT agus Duais INT.

Oideachas

Tá cláir Mháistreachta agus PhD á bhorfairt ag an INT fara na trí PEN agus a gcomhpháirtithe. Tá fúthu branda barrfheabhais INT ar fud institiúidí ardoideachais na hEorpa a chruthú, rud a thaispeánfaidh gur cúrsaí fiontraíocha a thugann torthaí ard-mhianaigh nuálacha iad cúrsaí INT.
 

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?