You are here:

Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Forléargas

Ról: Nuálaíocht a chur chun cinn i dtíortha an Aontais Eorpaigh

Stiúrthóir: Martin Kern

Bliain a bunaithe: 2008

Líon foirne: 49

Suíomh: Búdaipeist (An Ungáir)

Suíomh gréasáin: EIT Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en)

Cuidíonn EIT le gnólachtaí agus le comhlachtaí oideachais agus taighde oibriú i gcomhar le chéile chun timpeallacht oibre atá fabhrach don nuálaíocht agus don fhiontraíocht san Eoraip a chruthú.

A ndéanann sé

Cothaíonn EIT cumas nuálaíochta na hEorpa, agus cuidíonn sí leis an Aontas dul san iomaíocht le piaraí i dtíortha eile agus, sa chaoi sin, poist agus saibhreas a chruthú.

Tugann sé le chéile na trí ghníomhaí thábhachtacha i gcúrsaí nuálaíochta – lucht gnó, lucht oideachais agus lucht taighde – le haghaidh comhpháirtíochtaí ilnáisiúnta dinimiciúla, ar a dtugtar Pobail Eolais agus Nuálaíochta Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) (PENanna), a chruthú chun:

  • táirgí agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt
  • cuideachtaí nua a thosú
  • oiliúint a thabhairt do ghlúin nua fiontraithe.

Nuair a oibríonn cuideachtaí, ollscoileanna agus ionaid taighde tábhachtacha i gcomhar le chéile sna comhpháirtíochtaí sin cruthaíonn siad réitigh níos éifeachtaí nuálaí don Eoraip.

Struchtúr

Is é an Bord Bainistíochta Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) príomhchomhlacht rialúcháin na hInstitiúide, a thugann le chéile 15 de shaineolaithe mór le rá Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) , agus breathnóir ón gCoimisiún Eorpach.

Tugann an Bord ceannaireacht straitéiseach agus treoir ghinearálta maidir leis na gníomhaíochtaí oibríochtúla a chuireann Ceanncheathrú EIT Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) chun feidhme, faoi stiúir an Stiúrthóra.

Tá an Bord neamhspleách i gcúrsaí cinnteoireachta, agus tá sé freagrach as roghnú, measúnú agus tacú leis na PENanna.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Tá oibríochtaí EIT idir 2014 agus 2020 sainmhínithe sa Chlár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) PDF (SIA) sa Rialachán. Seo iad na príomhghnéithe:

Tá dlúthpháirt ag EIT chomh maith i gclár maoinithe taighde an Aontais atá ann faoi láthair – FÍS 2020 – ina dtugtar aghaidh ar dhúshláin shóisialta áirithe.

Iad sin a bhaineann leas as

Oibríonn EIT le réimse fhorleathan geallsealbhóirí nuálaíochta, go háirithe:

Institiúid Eorpach um Nuáil agus Teicneolaíocht

Teagmháil

Seoladh

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Teileafón
+36 14 819 300
Naisc