Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

EITi tegevusvaldkonnad

 1. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad (TIKid):
  • on integreeritud struktuurid, mis ühendavad omavahel kõrgharidus-, teadusuuringute ja ettevõtlussektoreid
  • keskenduvad prioriteetsetele teemadele, millel on ühiskonnale suur mõju
  • koondavad eri kutsealade inimesed rühmadesse, mis tegutsevad 17 asukohas üle kogu Euroopa
  • rakendavad konkreetseid projekte, haridusprogramme, rahastamiskavasid jne

  Praegused (2011) TIKid on järgmised: kliimamuutus ja selle mõju leevendamine, säästev energia ning info- ja sidetehnoloogia.

 2. Ettevõtlus

  EITi eesmärk on luua sobivad tingimused ettevõtluskeskkonna arenemiseks:

  • julgustades kultuurilist muutust ettekujutuses ettevõtluse ja riskide võtmise kohta
  • toetades ettevõtlust meetmetega, nagu EITi ettevõtjate ümarlaud ja EITi auhind.

Haridus

EIT töötab koos teadmis- ja innovaatikakogukondadega ning nende partneritega välja magistri- ja doktoriõppe programme. Eesmärgiks on kinnistada EIT kui tunnustatud institutsioon Euroopa kõrgharidusasutuste hulgas, mis orienteeruvad EIT kursustele, kui vahendile eesrindlike kvaliteetsete ja innovaatiliste tulemuste saavutamiseks.
 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?