You are here:

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

EIT toetab Euroopa Liidus tehnoloogilist innovatsiooni teadusuuringute, hariduse ja ettevõtluse valdkonnas. Asutuse eesmärk on edendada jätkusuutlikku majanduskasvu ja tugevdada Euroopa konkurentsivõimet.

EITi tegevusvaldkonnad

 1. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad (TIKid):
  • on integreeritud struktuurid, mis ühendavad omavahel kõrgharidus-, teadusuuringute ja ettevõtlussektoreid
  • keskenduvad prioriteetsetele teemadele, millel on ühiskonnale suur mõju
  • koondavad eri kutsealade inimesed rühmadesse, mis tegutsevad 17 asukohas üle kogu Euroopa
  • rakendavad konkreetseid projekte, haridusprogramme, rahastamiskavasid jne

  Praegused (2011) TIKid on järgmised: kliimamuutus ja selle mõju leevendamine, säästev energia ning info- ja sidetehnoloogia.

 2. Ettevõtlus

  EITi eesmärk on luua sobivad tingimused ettevõtluskeskkonna arenemiseks:

  • julgustades kultuurilist muutust ettekujutuses ettevõtluse ja riskide võtmise kohta
  • toetades ettevõtlust meetmetega, nagu EITi ettevõtjate ümarlaud ja EITi auhind.

Haridus

EIT töötab koos teadmis- ja innovaatikakogukondadega ning nende partneritega välja magistri- ja doktoriõppe programme. Eesmärgiks on kinnistada EIT kui tunnustatud institutsioon Euroopa kõrgharidusasutuste hulgas, mis orienteeruvad EIT kursustele, kui vahendile eesrindlike kvaliteetsete ja innovaatiliste tulemuste saavutamiseks.
 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Kontaktandmed

Aadress

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Viidad