Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Δραστηριότητες του ΕΙΤ

 1. Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ):
  • είναι ενοποιημένες δομές οι οποίες συνδέουν την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις
  • εστιάζουν σε θέματα υψηλής προτεραιότητας που επηρρεάζουν σημαντικά την κοινωνία
  • φέρνουν σε επαφή άτομα με διαφορετικές ειδικότητες που συνεργάζονται σε 17 κέντρα («κέντρα συστέγασης εξοπλισμού και εφαρμογών») σε ολόκληρη την Ευρώπη
  • φροντίζουν για την εφαρμογή συγκεκριμένων έργων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μηχανισμών χρηματοδότησης, κτλ.

  Οι τρέχουσες ΚΓΚ για το 2011 είναι οι εξής: μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (ΚΓΚ «Κλίμα»), αειφόρος ενέργεια ( ΚΓΚ «InnoEnergy») και τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΚΓΚ ICT «Labs»).

 2. Επιχειρηματικότητα

  Το ΕΙΤ στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την άνθηση της επιχειρηματικότητας:

  • ενθαρρύνοντας την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο το ευρύ κοινό αντιλαμβάνεται την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων
  • στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα μέσω δραστηριοτήτων όπως η «Στρογγυλή τράπεζα του ΕΙΤ για τους επιχειρηματίες» και το «Βραβείο ΕΙΤ».

Εκπαίδευση

Το ΕΙΤ σε συνεργασία με τις τρεις ΚΓΚ και τους εταίρους τους σχεδιάζει μεταπτυχιακά προγράμματα με στόχο είναι να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πρότυπο του ΕΙΤ σε όλα τα ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο θα επισφραγίζει την πρωτοπορία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΙΤ ως προς την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας.
 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;