Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

EIT-aktiviteter

 1. Videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er):
  • er integrerede strukturer, der knytter sektorerne videregående uddannelse, forskning og erhverv sammen
  • fokuserer på prioriterede emner af stor samfundsmæssig betydning
  • samler eksperter i teams 17 steder rundt om i Europa ("centre med fælles drift")
  • gennemfører specifikke projekter, uddannelsesprogrammer, finansieringsordninger m.m.

  De nuværende VIF'er (2011) er: klimaforandringer og bekæmpelse (klima-VIF), bæredygtig energi (VIF InnoEnergi) og informations og kommunikationsteknologi (EIT IKT-Labs).

 2. Iværksætteri

  EIT vil skabe de rette vilkår for en blomstrende iværksætterkultur ved at:

  • tilskynde til et kulturskifte i opfattelsen af iværksætteri og risikotagning
  • støtte iværksætteri gennem aktiviteter som EIT Roundtable of Entrepreneurs og EIT Award.

Uddannelse

EIT udvikler master- og ph.d.-programmer sammen med de tre VIF'er og deres partnere. Målet er at skabe et EIT-ekspertisemærke på tværs af de højere læreanstalter i Europa, der vil få EIT's kurser til at fremstå som førende med hensyn til at nå innovative resultater af høj kvalitet.
 

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?