You are here:

Evropský inovační a technologický institut

ETI podporuje technologické inovace v EU – v oblasti výzkumu, vzdělávání a podnikání. Jeho cílem je podporovat udržitelný hospodářský růst a zvyšovat konkurenceschopnost Evropy.

Činnosti institutu

 1. Vědomostní a inovační společenství:
  • jsou integrované struktury, které propojují vysokoškolské vzdělávání, výzkum a podnikatelské odvětví
  • se zaměřují na prioritní témata zásadního významu pro společnost
  • spojují specialisty z různých oborů – jejich týmy pracují na 17 různých místech Evropy (tzv. „co-location centres“)
  • naplňují konkrétní projekty, vzdělávací programy, režimy financování, apod.

  Současná vědomostní a inovační společenství (2011) jsou: Zmírňování změny klimatu („Climate-KIC“), Udržitelné zdroje energie („KIC InnoEnergy“) a Informační a komunikační technologie („EIT ICT Labs“).

 2. Podnikání

  Cílem institutu je vytvořit vhodné podmínky pro prosperující podnikání. Za tím účelem:

  • podporuje kulturní posun ve vnímání podnikání a podstupování rizik
  • podporuje podnikání prostřednictvím akcí, jako je Kulatý stůl EIT a ocenění EIT pro nejlepší podnikatele

Vzdělávání

ETI sestavuje spolu s třemi uvedenými společenstvími a s jejich partnery magisterské a doktorandské programy. Cílem je v evropských vysokoškolských vzdělávacích institucích zavést kurzy nesoucí značku kvality ETI, která bude spojována s progresivitou, kvalitou a inovativními výsledky.
 

Evropský inovační a technologický institut

Kontaktní údaje

Adresa

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Odkazy