Právne upozornenie | Čo je nové na portáli EUROPA? | Register | O portáli EUROPA | Najčastejšie otázky | Vyhľadať | Kontakt
label_ii_alt_bannerPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2)
EUROPA > EÚ v skratke > abc > Prezentácia o EÚ
Prezentácia o EÚ

Na tejto stránke nájdete množstvo bohato ilustrovaných snímok o Európskej únii, jej aktivitách a spôsobe fungovania. Snímky môžete použiť v rámci vyučovania alebo pri prezentácii prednášky o EÚ. Snímky nemajú určené poradie, ani spolu nevytvárajú ucelený prejav. Je na vás, aby ste si vybrali tie, ktoré vám vyhovujú alebo ich skombinovali s vašou vlastnou prezentáciou. Na každej snímke nájdete niekoľko veľmi základných údajov alebo kľúčových slov, ktoré sú ľahko pochopiteľné aj pre publikum, ktoré nemá vedomosti o EÚ. Podmienkou použitia snímok na vyučovanie alebo prednášku sú detailnejšie vedomosti o predmete. V prípade potreby vám môžu pomôcť informácie, ktoré sú k dispozícii na stránkach „EÚ v skratke“.

Prezentácia o EÚ
Všetky snímky v jednom súbore
Právne upozornenie | Čo je nové na portáli EUROPA? | Register | O portáli EUROPA | Najčastejšie otázky | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok