Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact
Europa viert feest! - 50e verjaardag van het Verdrag van RomeSla taalkeuzebalk over (sneltoets: 2) 01/02/2008
EUROPA > 50e verjaardag > Nieuws en media > Artikel

Jongerentop in Rome: aftrap in Brussel met een voorbereidende bijeenkomst

Jongerentop in Rome: aftrap in Brussel met een voorbereidende bijeenkomst

18/01/07 > 20/01/07

Op 24 en 25 maart vindt in Rome de allereerste EU-jongerentop plaats. Om die voor te bereiden wordt in Brussel van 18 tot 20 januari een bijeenkomst gehouden om het debat te openen en een raadpleging te beginnen. Op deze vergadering zullen jongeren uit alle EU-landen een discussietekst opstellen.

De 50e verjaardag van het Verdrag van Rome is niet enkel een aanleiding om terug te blikken op 50 jaar Europese samenwerking, maar ook om vooruit te kijken naar de toekomst van de EU. Daarom organiseert de EU op 24 en 25 maart in nauwe samenwerking met Youth Forum Jeunesse in Rome de allereerste EU-jongerentop onder het motto "Jouw Europa – Jouw toekomst". Tweehonderd jongeren uit alle EU-landen en sociale milieus zullen op de top bespreken wat ze de volgende 50 jaar van de EU verwachten. Gelijktijdig met de jongerentop vindt in Berlijn een Europese Raad plaats, waar staatshoofden en regeringsleiders een verklaring zullen afleggen over de waarden en doelstellingen van de Europese Unie.

De jongerentop zal de EU-leiders in Berlijn een duidelijke boodschap voor de toekomst van Europa sturen.

Er worden debatten en raadplegingen gehouden om de jongerentop voor te bereiden. Dit hele proces wordt gestart met een voorbereidende bijeenkomst in Brussel van 18 tot 20 januari. Deze bijeenkomst wordt gecoördineerd door Youth Forum Jeunesse en zal worden bijgewoond door nationale vertegenwoordigers van jeugdraden. Er zal een discussiedocument worden opgesteld over het toekomstige EU-verdrag, het sociaaleconomisch model, duurzame ontwikkeling, de rol van de EU in de wereld, democratie en maatschappij, en jeugd en onderwijs. 

Programma pdf - 268 KB [268 KB] English (en)

Het voorbereidend werk wordt dan voortgezet in nationale, regionale en lokale debatten in alle lidstaten. Jeugdraden werken hiervoor samen met de EU-bureaus in de lidstaten en nationale overheidsdiensten.

De resultaten van al deze debatten en bijeenkomsten zullen op de top in Rome worden verwerkt in de boodschap voor de toekomst van Europa aan de EU-leiders in Berlijn.

Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Zoeken | Contact | Naar boven