Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt
Święto Europy - 50. rocznica Traktatu RzymskiegoPomiń pasek wyboru języka (skrót klawiaturowy=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. rocznica > W krajach UE > Polska
W całej EuropieW krajach UENa świecieKalendarzRodzaj wydarzenia

Moja szkoła w Unii Europejskiej

Konkurs na pracę pisemną dotyczącą Traktatów Rzymskich

Młodzież
Data: 02/01/07 > 10/09/07
Miejsce: Cała Polska
Kraj: Polska
Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów w wieku 16-19 lat, nauczyciele
Organizatorzy: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz regionalnymi Centrami Informacji Europejskiej.
Więcej: www.ukie.gov.pl
Moja szkoła w Unii Europejskiej

W ramach programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” , skierowanego do młodzieży, przeprowadzany jest konkurs na opracowania pisemne dotyczące Traktatów Rzymskich.

Celem tegorocznej edycji programu (zainicjowanego w 2002 r.)  jest zachęcenie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej do refleksji nad rolą Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który pomimo upływu czasu oraz modyfikacji i uzupełnień wprowadzanych przez późniejsze traktaty, jest wciąż podstawą systemu prawnego oraz systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej.

 Ważnym elementem programu jest konkurs na prace pisemne. Przygotowane przez młodzież opracowania będą dotyczyły znaczenia Traktatu w procesie tworzenia Unii i stanowiły będą wkład do toczącej się w państwach członkowskich debaty na temat przyszłości UE. Laureaci najlepszych prac zostaną zaproszeni na wizytę studyjną do instytucji europejskich w Brukseli, a ich prace zostaną opublikowane w specjalnie wydanej broszurze.

Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt | Początek strony