Teisinis pranešimas | Apie tinklavietę EUROPA | Paieška | Kontaktiniai duomenys
Europos šventė - Romos sutarties pasirašymo 50-metisPraleisti kalbos išrinkimo juostą (spartusis klavišas=2)
EUROPA > 50-metis > 50-mečio logotipas

Kaip buvo pasirinktas logotipas

50-mečio logotipas buvo atrinktas iš ES paskelbto Romos sutarties pasirašymo 50-ųjų metinių logotipo konkurso darbų.

Čia rasite informacijos apie:

 

Konkursas

Šūkiu „Su gimtadieniu, Europos Sąjunga!“ 2006 m. liepos 6 d. ES paskelbė gimtadienio logotipo, kuris bus naudojamas kaip oficialus Romos sutarties 50-mečio simbolis, konkursą.

Šį konkursą organizavo Komisija, Europos Parlamentas, Taryba, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas.

Konkurse buvo pakviesti dalyvauti 27 valstybių narių dailės, grafinio dizaino, komunikacijų dizaino, vaizdinės komunikacijos, žiniasklaidos dizaino ir kitų panašių specialybių studentai bei profesionalūs dizaineriai, baigę universitetus ar koledžus 2006 m. Jiems buvo pasiūlyta sukurti logotipą ir, jei norėtų, Europos bendradarbiavimo šūkį. Logotipas turėjo būti susijęs su Romos sutarties pasirašymo 50-mečiu, atspindėti ES laimėjimus (pvz., taiką ir gerovę) ir jos ateitį (t. y. tokią Europos Sąjungą, kokios jie linki ateities kartoms).

Konkursas baigėsi 2006 m. rugsėjo 30 d. Sulaukta netikėtai daug dalyvių (1701) iš visų valstybių narių.

Geriausi logotipai buvo renkami dviem etapais.

Pirmiausia visus darbus peržiūrėjo 11 pasaulinio garso dailės ir dizaino ekspertų komisija, ir iš pateikto 1701 logotipo atrinko 10 geriausių.

Po to tris geriausius logotipus atrinko galutinė komisija – Tarybos Spaudos, ryšių ir protokolo generalinis direktorius Hansas Brunmayras, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Įvairių interesų grupės pirmininko pavaduotoja Jillian van Turnhout ir Regionų komiteto narė bei Prancūzijos Pikardijos regiono tarybos narė Claude Du Granrut, Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margot Wallström ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Alejo Vidal-Quadras (atrankos komisijos pirmininkas).

Komisijos sprendimas paskelbtas 2006 m. spalio 17 d. apdovanojimų ceremonijoje Briuselyje, į kurią buvo pakviesti visi dešimt finalininkų.

Nugalėtoju pripažintas Poznanės vaizduojamojo meno akademijos studentas Szymonas Skrzypczakas (Lenkija). Jis gavo 6000 eurų premiją, o Torei Rosbo iš Danijos ir Jenny Lundgren iš Švedijos atiteko antroji ir trečioji vietos bei atitinkamos 4000 ir 2000 eurų premijos. Be to, trijų geriausių darbų autoriai apdovanoti atminimo dovanomis, o visiems dešimčiai finalo dalyvių įteikti diplomai.

Nugalėtojai

Szymonas Skrzypczakas (Lenkija): „Tögethér“ – 1 vieta

“Tögethér”

Šiuo logotipu, atitinkančiu Komisijos Plano D (demokratija, debatai, dialogas) gaires, grafiškai interpretuojamas visų europiečių, ypač naujosios kartos, balsas. Šie europiečiai siekia taikos, stabilumo ir gerovės, bet drauge nori, kad būtų išsaugotos teisės į individualumą ir įvairovę. Žodis „together“ paprastai ir aiškiai išreiškia pirminę Europos idėją: tai – ne tik politika, pinigai ar geografinės ribos, bet visų pirma bendradarbiavimas ir solidarumas.

Skirtingų šriftų raidės atspindi Europos istorijos ir kultūros įvairovę, o jas susieja žodžio reikšmė. Madingų firmų etikečių suponuojama ironija puikiai tinka tokiam ypatingam įvykiui kaip 50-metis. Parašas „SINCE 1957“ (nuo 1957 m.) yra svarbi šios ironijos dalis ir, svarbiausia, pagrindinė sąsaja su Romos sutartimi.

Szymon Skrzypczak gimė 1983 m. spalio 3 d., šiuo metu jis studijuoja Poznanės vaizduojamojo meno akademijoje. Jo specializacija – grafinis dizainas ir iliustracijos. Be studijų, 23 metų jaunuolis domisi piešimu, skulptūra, dizainu, muzika ir sportu.

Torė Rosbo (Danija): „Kultūrų sankryža“ – 2 vieta

“Kultūrų sankryža”

Antrasis siūlytas logotipo grindžiamas dviem pagrindinėmis idėjomis: pirma, tai – paprastas akronimas „EU 50“, kuriuo glaustai išreiškiama sukakties mintis. Toks būdas įprastas filatelijai ir visam funkciniam grafiniam dizainui. Tačiau šią gana lakonišką mintį autorius papildė spalvotų kelių susikirtimais, atsiradusiais vieną ant kito užrašius dvi raidžių ir skaičių grupes. Galutinis rezultatas – harmoninga ir elegantiška kompozicija, kurioje įvairiaspalviais keliais, sudarančiais akronimą, Europa vaizduojama kaip įvairių interesų ir kultūrų sambūris.

Jenny Lundgren (Švedija): „Kalbų bendrija“ – 3 vieta

“Kalbų bendrija”

Trečiajame logotipo projekte taip pat vaizduojama grafinė idealios Europos, kaip kiekvienam individui dėmesio skiriančios institucijos, sintezė. Vieną svarbų šio kultūrų ir istorinių subjektų kaleidoskopo elementą simbolizuoja kalbų įvairovė. Virš neutralios ir šiltos pilkos spalvos raidžių, kuriomis užrašyti žodžiai „EUROPEAN UNION“ (angl. Europos Sąjunga), autorius ranka prirašė skirtingų spalvų diakritinių ženklų, simbolizuojančių įvairių Europos Sąjungos kultūrų sambūvį. Taip pavartoti šie fonetiniai ženklai praranda savo pirminę paskirtį ir tampa spalvinga grafinės kompozicijos dalimi bei simboliniu logotipo elementu.

Ceremonijos nuotraukos ir filmuoti siužetai

Apdovanojimų ceremonija įvyko 2006 m. spalio 17 d. Briuselyje. Apdovanojimus įteikė galutinei vertinimo komisijai drauge pirmininkavę Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margot Wallström ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Alejo Vidal-Quadras. Ceremonijoje dalyvavo dešimt pirminę atranką įveikusių finalininkų, taip pat žurnalistai iš visos Europos bei ES institucijų atstovai.

Žiūrėti ceremonijos nuotraukas

Žiūrėti filmuotus ceremonijos siužetus (nesutrumpinta) 37'14"

Žiūrėti filmuotus ceremonijos siužetus (sutrumpinta) 02'36"

Teisinis pranešimas | Apie tinklavietę EUROPA | Paieška | Kontaktiniai duomenys | Į viršų