Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Európa oslavuje! - 50. výročie Rímskej zmluvyPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročie > Po celej Európe
Po celej EurópeOslavy po celej EurópePo celom sveteKalendárDruhy podujatí

Samit mládeže

Mladí Európania diskutujú o budúcnosti Európy!

Mladí ľudia
Dátumy: 24/03/07 > 25/03/07
Miesto: Campidoglio, Rím
Krajina: Taliansko
Účastníci: Šesť mladých ľudí z každej krajiny EÚ plus zástupcovia mládežníckych organizácií a medzinárodných MVO.
Organizátor: Európska komisia a Európsky parlament v spolupráci s mládežníckym fórom Jeunesse
Viac informácií: http://www.youthforum.org/youthsummit.htm
Samit mládeže

Mladí ľudia zo všetkých krajín EÚ sa stretnú v Ríme, aby diskutovali o kľúčových otázkach budúcnosti Európy, akými sú globalizácia, ochrana životného prostredia, európsky sociálny a hospodársky model a iné. Samit mládeže sa koná súčasne so stretnutím hláv štátov a vlád v Berlíne.

Samit mládežeEnglish (3’37’’)

Samit mládežeEnglish (5’52’’)

Historicky prvý samit mládeže EÚ, ktorý organizuje Európska komisia v spolupráci s Európskym parlamentom a Európskym fórom mládeže je príležitosťou pre mladých ľudí aktívne prispieť k debate o budúcnosti  Európy. Cieľom tohto samitu je predloženie konkrétnych návrhov mládeže v rámci prebiehajúcej diskusii o budúcnosti Európy s ohľadom na voľby do Európskeho parlamentu na jar v roku 2009.

Na samite sa zúčastní viac ako dvesto zástupcov mladých, zo všetkých 27 členských štátov EÚ pricestuje šesť ľudí, ktorí boli vybratí vo vnútroštátnych diskusiách a vymenovaní národnými Radami mládeže. Okrem nich sa do diskusie zapoja zástupcovia medzinárodných mimovládnych mládežníckych organizácií.

Počas prípravy samitu mládeže sa v januári začali diskusia a proces konzultácií. Počas prípravného stretnutia pracovalo šesťdesiat zástupcov národných rád mládeže a medzinárodných mimovládnych mládežníckych organizácií na určení tém, o ktorých sa v Ríme bude diskutovať a ktorým sa bude venovať diskusný dokument. Tieto diskusie pokračovali na národnej úrovni a v rámci konzultácií medzinárodných mimovládnych mládežníckych organizácií v celej Európe. Výsledky prípravného stretnutia a národných diskusií budú prezentované na stretnutí v Ríme.

Na Samite mládeže budú mladí zástupcovia finalizovať svoje návrhy Rímskeho vyhlásenia mládeže, ktoré sa bude týkať aj týchto tém, o ktorých sa diskutovalo v pracovných skupinách:

•         budúcnosť zmluvy o EÚ;

•         sociálny a hospodársky model EÚ;

•         trvalo udržateľný rozvoj;

•         úloha EÚ v globalizovanom svete;

•         demokracia a občianska spoločnosť

•         mládež a vzdelávanie.

V nedeľu 25. marca budú mladí účastníci samitu diskutovať o záveroch workshopov. Sformulujú „ Rímske vyhlásenie mládeže“, ktoré bude obsahovať ich postoj k budúcnosti Európskej únie a bude predložené vedúcim predstaviteľom EÚ, ktorí sa v rovnakom čase stretávajú v Berlíne.

Súčasťou samitu budú samozrejme oslavy a iné podujatia konajúce sa v Ríme

Program samitu mládeže 23. marec

  • Prezentácia výsledkov národných diskusií a konzultácií v rámci medzinárodnnýych mimovládnych mládežníckych organizácií

24. marec

  • Slávnostné otvorenie na ktorom sa zúčastnia okrem iných Romano Prodi, predseda talianskej vlády, Alejo Vidal-Quadras, podpredseda Európskeho parlamentu, Margot Wallströmová, podpredsedníčka Európskej komisie a Ján Figeľ, európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru a mládež

Workshopy venované šiestim témam.

25. marec

  • Plenárna diskusia a prijatie Rímskeho vyhlásenia mládeže a návrhov
  • Predloženie Rímskeho vyhlásenia mládeže Európskym inštitúciám
  • Panelová diskusia s Margot Wallströmovou, podpredsedníčkou Európskej komisie a Jánom Figeľom, európskym komisárom pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež a Alejom Vidalom-Quadrasom, podpredsedom Európskeho parlamentu. Diskusiu moderuje Pat Cox, predseda európskeho hnutia.

Stiahnite si program.

Prípravná fáza samitu mládeže

Prípravné stretnutie

Prípravné stretnutie sa konalo v Bruseli 18. – 20. januára 2007.

Prečítajte si závery z tohto prípravného stretnutia.

Národné diskusie

Príprava pokračovala diskusiami na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni vo všetkých členských štátoch. Tieto diskusie organizovali národné rady mládeže v spolupráci s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a národnými orgánmi.

Diskusný dokument pre národné debaty pdf - 50 KB [50 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Usmerňujúce otázky pre národné diskusie .

Usmerňujúce poznámky pre národné diskusie

Závery z národných diskusií a príspevky od medzinárodných mimovládnych mládežníckych organizácií.

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok